14 Ekim 2017 Cumartesi

Dijitalleşen Kamu Kurumlarında Posdcorb Süreçlerinin Değişimi

            Posdcorb kavramı 1930’lu yıllarda kamu yönetimi alanında Luther Gulick tarafından hazırlanan raporda geçmiştir. Yönetim süreçlerinin baş harflerinden oluşturduğu bu kavram o zamandan günümüze kullanılmaktadır. Bu süreçler planlama, örgütleme, insan kaynakları, yönlendirme, koordinasyon, bilgi verme ve bütçelemedir. Günümüzde halen geçerli bu kavramların zamanla kullanım şekilleri değişmiştir.


dijitalleşen dünyada kamu kurumları

         
   Planlama dijitalleşme ile beraber elektronik ortamda yapılmaktadır. Yapılacak işlerin yöntem ve amaçları hazırlanmakta ve elektronik ortamda gerekli simülasyonlardan hesaplamalara kadar her türlü yöntem kullanılmaktadır. Çeşitli algoritmalar oluşturularak planda değişik senaryoların sınanması mümkündür.
            Plan evresinin ardından gelen örgüt oluşturulması plan uygulayıcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirler. Örgüt şemaları dijital ortamda oluşturularak alt-üst ilişkileri ve örgüt içindeki tüm bağlantılar oluşturulmaktadır.
            Örgüt yapısı kurulmasının ardından uygun ve yetkin personellerin bulunması gerekmektedir. Bunun için eldeki veritabanı taranabileceği gibi duyuru yöntemi ile gelen başvurular değerlendirilerek doğru personeller bulunabilir. Bu süreç eskiden kağıt üzerinde ve iletişim araçlarının yetersizliği ile yavaş olurken bugün çok daha hızlı şekilde yapılmaktadır. Ayrıca alınan personele verilecek eğitimler de sanal ortam kullanılarak zaman ve mekandan bağımsızlaşmıştır.
            Personelin yapılacak iş kapsamında yönlendirilmesi, emirlerin iletilmesi gerekmektedir. Dijitalleşme en çok bu alanda işe yarayarak tüm belge ve imza işlerini elektronikleştirmiştir. Artık bir emrin amirden memura gidiş süreci emrin yazılma hızına kadar inmiştir.
            Koordinasyon kurulması gelişen iletişim araçları sayesinde hız kazanmıştır. Tek bir proje ya da karar üzerinde yapılan ortak çalışmalar elektronik ortamda paylaşılıp eş zamanlı olarak tüm paydaşlarca kontrol edilebilir.
            Yapılan tüm işlerin kayıt altına alınması, yapılan işlerin sonucunu üstlere raporlanması ve arşivleme gibi tüm unsurlar dijital ortama aktarılarak tüm kırtasiye masraflarının önüne geçilmiş ayrıca zaman ve yerden de tasarruf sağlanmıştır. Belgelerin tekrar bulunması ve kullanılması kolaylaşmıştır.
            Bütçeleme ise tüm muhasebe işlemlerini elektronik ortam altında tutarak anlık raporlama ile her an kontrol edilebilir hale gelmiştir. Ödenek ve harcama planlaması kolaylaşmıştır.
            Posdcorb tüm bileşenleri bir şekilde dijitalleşmeye maruz kalmış ve günümüzde bu bileşenler yeni teknolojik araçların yardımıyla kullanılmaya devam etmektedir.

            

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder