13 Ekim 2017 Cuma

Bürokrasiden Netokrasiye    Devlet örgütlenmesi diğer birçok örgütten daha büyüktür. Devletlerin kuruluşundan bu yana devleti yönetenler çeşitli araçlar kullanmıştır. Bu araçlar bütünü bürokrasidir. Bürokrasinin bir takım kuralları ve usulleri vardır. Bu kural ve usuller işlerin düzenli ve adil olarak ilerlemesine olanak sağlar. Ancak teknoloji ve haberleşme sistemleri değiştikçe bu usul ve kurallar yetersiz ve yavaş kalmaktadır. İnternetin ortaya çıkması ile tüm kurumlar zaman farkı olmaksızın aynı anda birbiri ile bağlantı kurabilmektedir. Artık kâğıt işlerinin yerini sanal formlar almıştır. Bu dönüşümü verimli bir şekilde kullanarak devlet bürokrasisine adapte edildiğinde bürokrasi yerine  netokrasi kavramına geçilmiş olacaktır.


netokrasi ve bürokrasi     Toplumda teknoloji kullanımı arttıkça devlet de bu dönüşüme ayak uydurmak zorundadır. Bir zamanlar tanımı olmayan yeni suçlar ortaya çıkmakta, devlet bunlara önlem alabilmek için yeni yasalar düzenlemektedir. Devletin her geçen gün teknolojik ilerlemeye ayak uydurmaktadır ve toplumdan da bu yönde bir baskı hissetmektedir. Özellikle uzun bürokratik işlemlerin kısaltılması yönünde talep netokrasiye geçişi zorunlu kılmaktadır. Devletin bu geçişe ayak diretmek yerine öncü konumunda olması gerekir.

     İnternet önce bilgi aldığımız bir yerken artık herkesin aktif olarak içerisinde olduğu ve paylaşım yaptığı bir yer olmuştur. Sözlükler ve özellikle internet ansiklopedileri herkesin katkı yaptığı yerlerdir. Bu bilgiye bakış açımızdan devrimsel bir niteliktedir. Eski usul basılı ansiklopedileri sadece okurken artık uzmanı olduğumuz alanlarda ansiklopediye biz de katkıda bulunabilmekteyiz. Bu wikipedia’da sürüm kontrolü ile yapılmakta. Böylece hangi kullanıcı ne zaman hangi değişikliği yapmış görülebilmektedir. Hatta üye olmaya gerek kalmadan da değişiklik yapılabilmekte bu durumda kullanıcı ismi yerine IP adresi yazmaktadır. Böyle yaygın birçok dilde kullanılan bir sistemi neden yasalar için kullanmayalım?  Hangi yasa tasarısını kim hazırlamış üzerinde kim değişiklik yapmış görebileceğiz ve daha sonra sadece yasama organı değil tüm halk bu değişikliklere katılabilecek. Böylece antik yunanda bıraktığımız doğrudan demokrasiye netokrasi sayesinde tekrar kavuşacağız. Şu anki  teknoloji bunun alt yapısını sunuyor. Yapmamız gereken sadece kendimizi ve bürokrasiyi bu yönde değiştirmek, değişiminde talepte bulunmak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder