28 Şubat 2022 Pazartesi

İç Denetim Süreci

 

Bağımsız denetim firma dışından belirli bir süre ve belirli bir kapsam içinde çalışmasına rağmen iç denetim şirket içinde sürekli yer alan bir departmandır. İç denetim birimleri iç kontrol prosedürlerini düzenleyerek ve takibini yaparak iç kontrolün SÜREKLİ gelişimini sağlar. Bu durumda maliyet düşürme politikasının planlanmasında en önemli departmanlardan biri iç denetim departmanıdır.

 

İç denetim geçmişe dönük veriler üzerinden araştırma yapsa bile öngörüleri ile geleceğe dönük şirket politikalarını etkileyebilir. Şirkette herhangi bir sorun gözükmeyen ve iyi işleyen kısımlarında daha iyi nasıl olur sorusuna cevap arayarak şirkete değer katar. Bu kurumsal gelişim için çok önemlidir. İç denetim şirketin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlayacak yöntemleri sürekli araştırarak şirket için ekonomik sıkıntı yaratabilecek durumların önüne geçmeyi sağlar. Bu sayede verimlilik ve etkinlik artıracak yönler keşfedilerek şirkete değer katar. Eğer iç denetim olmaz ise şirket iç denetim faaliyetlerine ayırdığı bütçeden çok daha fazlasını kaybedecektir.

 

Internal Audit

İç denetim farkında olunmayan riskleri bulmada fayda sağlar. Farkında olunan risklere önlem alınması için öneriler geliştirir. Dışarıdan alınan hizmetin şirket içinde kuracağı iletişim sınırlı kalırken şirket içindeki iç denetimin iletişimi çok daha etkili olacaktır. Maliyetleri düşürmek için iç denetim faaliyetlerinden vazgeçilmesi şirkette hile ve suiistimali adeta teşvik edici bir ortamın oluşmasına neden olabilir. Şirketin mali durumu giderek kötüleşirken şirket yöneticileri bir iç denetim faaliyetleri olmadığı için bu kötü gidişin neden olduğunu bile anlamayabilirler.

 

Bağımsız denetim de iç denetimin ayrılmaz bir parçasıdır. IIA Uluslararası İç Denetim Standartları’na göre en az beş yılda bir dış değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme iç denetimin yerini tutmamaktadır.

 

*1312 – Dış Değerlendirmeler Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir değerlendirme uzmanı veya ekibi tarafından en azından beş yılda bir yapılmak zorundadır. İç denetim yöneticisi aşağıdaki hususları Yönetim Kurulu ile tartışmak ve değerlendirmek zorundadır:

 • Dış değerlendirmenin şekli ve sıklığı,

 • Menfaat çatışması ihtimali de dikkate alınarak dış değerlendirme uzmanı veya ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı meseleleri.

Yorum: Dış değerlendirmeler, tam bir dış değerlendirme veya öz değerlendirmenin bağımsız bir ekip tarafından doğrulanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Dış değerlendirici Etik Kurallara ve Standartlara uyuma ilişkin bir sonuca varmak zorundadır; bununla birlikte dış değerlendirme operasyonel ya da stratejik yorumları da içerebilir. Vasıflı bir değerlendirme uzmanı veya ekibi iki alanda etkin olmalıdır: mesleki iç denetim uygulamaları ve dış değerlendirme süreçleri. Yetkinlik, deneyim ve teorik öğrenmenin karışımı ile gösterilebilir. Benzer büyüklük, karmaşıklık, sektör veya sanayi kolundaki kurumlarda edinilen deneyim ve teknik bilgi, buna uygun olmayanlara nazaran daha değerlidir. Değerlendirmenin ekip olarak yapıldığı durumlarda, gereken nitelikleri; ekip üyelerinin her biri değil, bir bütün olarak ekip taşır. İç denetim yöneticisi, değerlendirme uzmanı veya ekibinin nitelikli sayılması için yeterli yetkinliklere sahip olup olmadığını mesleki olarak değerlendirir. Bağımsız bir değerlendirme uzmanı ve ekibi demek, gerçek ya da algılanan bir çıkar çatışması olmayan ya da iç denetim faaliyetinin bağlı olduğu kuruluşun bir parçası olmayan ya da bu kuruluşun kontrolü altında olmayan manasına gelir. İç denetim yöneticisi kalite güvence ve geliştirme programının olası bir çıkar çatışmasını veya böyle bir algıyı azaltacak şekilde, yönetim kurulu tarafından gözetimini teşvik etmelidir.”

*Kaynak: IIA Uluslararası İç Denetim Standartları-Mesleki Uygulama Çerçevesi Kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartları (Standartlar) https://www.tide.org.tr/file/documents/pdf/UMUC-2017-updated.pdf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder