26 Mart 2022 Cumartesi

Kontrol Süreci

 

Kontrol yönetim fonksiyonlarından biridir. Kontrol planlanan hedeflere ulaşmada nerede olunduğunu gösterir. Her prosedür ve uygulaması mükemmel dahi olsa değişen amaç ve planlar doğrultusunda kontrol mekanizmasına sürekli olarak ihtiyaç vardır.

 

İç denetim Bağımsız, sistematik ve düzenli olarak gerçekleştirilen, hata ve sonuçları bulmanın ötesinde faaliyetlerin etkinliğini arttırmaya yönelik olarak da tasarlanan denetim faaliyeti, bu yönüyle teftiş ve kontrol faaliyetlerinden ayrılmaktadır.

 

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. KAYNAK: Türkiye İç Denetim Enstitüsü https://www.tide.org.tr/

 

Denetim

İşletmelerde prosedürler gelişen teknoloji ve değişen şartlara her zaman ayak uydurmak zorundadır. Bu değişen süreçlere ayak uydurabilmek için prosedürlerin de değişmesi gerekmektedir. Değişen riskler prosedürlerin değiştirilmesini gerektirir. Örneğin Covid-19 salgını olmadan önce işleyen kontrol mekanizmaları Covid-19 sonrası değişmiş ve yeni kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.

 

Teknolojinin değişim hızı şimdiye kadar hiç görülmemiş bir seviyededir. Artık işletmeler eskisine göre daha hızlı değişmek zorundadır. Bu değişimlerde ortaya çıkacak riskleri analiz edip çözüm üretebilmek için de iç denetim faaliyetleri her geçen gün daha önemli hale gelecektir.

 

İşletme dışından, yönetimin kontrolünde olmayan etmenler her zaman var olacaktır. Bu durumda mükemmel prosedür ve uygulama belki teorik olarak bir anlık mevcut olabilir; o an geçtiğinde artık daha farklı bir dünyada daha farklı sorunlar ile başa çıkabilecek kontrol mekanizmalarına ihtiyaç vardır. İç denetim sadece geçmiş ile değil gelecekte olabilecek etmenlere karşı da önlem almaya çalışmaktadır. Bu yüzden iç denetimin yerine kontrol prosedürlerinin geçme imkânı bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder