18 Mayıs 2018 Cuma

Devlet – Üniter Devlet – Federal Devlet


     
            Devlet
            Klasik anlamda devlet, toplamsal düzeni sağlamak için yasalar koyan, güvenlik için silahlı örgüt kuran ve adalet için mahkemeler kuran bir örgütlenmedir.  Devlet tanımı yapılabilmesi için ülke denilen bir toprak parçası, o ülke üzerinde yaşayan halk olmalı ve egemenliğini bağımsız şekilde kullanabilmesi gerekmektedir. Devlet ilk çağlardan itibaren insanların bir arada yaşamasının sonucu olarak bir organizasyon ihtiyacından doğmuştur. Giderek artan iş bölümü ile toplumsal yapılar oluşmuş ve insanların şehir devletlerini kurmasına yol açmıştır. Daha sonra devletler giderek büyümüştür.
            Üniter Devlet
            Ülke üzerinde tek bir merkeziyetçi yapının egemen olduğu devlet biçimidir. Tek bir yasama, tek bir yürütme ve tek bir yargı vardır. Yetkilerin merkezde toplanması merkezi çok güçlü kılarken yerel sorunlara duyarsız ve sorunları çözmede hantal bir yapı oluşturabilir. Bu yüzden yerinden yönetim kavramı ile merkezin bir kısım yetkileri yerel yönetimlere devredilebilir ancak bu yetki devri asla bir federe bir devletin yetki düzeyine ulaşamaz. Özerk yönetimlerin bulunması üniter devlet yapısına zarar vermez.
Devlet – Üniter Devlet – Federal Devlet


            Federal Devlet
            Birden fazla federe devletin oluşturduğu bir devlet türüdür. Federal devlet yetkileri anayasa ile belirlenir ve tüm vatandaşlara uygulanır. Federe devletlerin kendi yasama, yargı ve kanunları olabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde federe devletler arası kanunlar çok farklı olabilmekte, ehliyet yaşından suçlara verilecek cezalara kadar çok farklı yasalar olabilmektedir. Kendi içinde oldukça özerk olan bu federe devletleri dış politikada federal devlet temsil eder. Dış politikada tek bir devlet olarak görülmektedirler. Federal devletin kendi tüzel kişiliği vardır ve geri kalan ülkeler bu federal devleti muhatap alır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder