5 Ağustos 2022 Cuma

İç Kontrol

İç kontrol işletmelerin faaliyetlerini yürütmesinde kullanılan prosedürlerden oluşmaktadır. İşletme sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi için doğru iç kontrol politikaları belirlemelidir. İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulmasında şirketin yönetimi ve üst kademe yöneticileri sorumludur. İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için iç kontrol prosedürlerini belirlemelidir. İç kontrol politikalarının oluşturulmasında her ne kadar üst düzey yönetimin görevi olsa da tüm çalışanların rolü ve sorumluluğu olduğu da unutulmamalıdır. İç kontrol sistemi sayesinde anlık ve sürekli bir denetim mekanizması oluşturularak işletmede gerçekleşecek yolsuzluk, hile gibi istenmeyen durumlar tespit edilebilir hatta bu kontrol mekanizmasının olması bu tür durumları caydırıcılığı ile ortaya çıkmadan önleyebilir.

            Risk hayatın her yerinde ve anında vardır. İşletmelerde bulunan risklerin belirlenmesi ve bu risklerin meydana geldiğinde oluşabilecek zararların belirlenmesi gerekmektedir. Böylece ileride kötü sonuçlar oluşturabilecek durumlar için işletmeler önlem alabilirler. Her işletmenin alabileceği risk iştahı farklıdır. Bu risk iştahına uygun şekilde risklerin önem derecesine göre sıralandırılması kaynak yönetimi açısından önemlidir.

COSO


            Kurumsal yönetimin önemi şirketin yönetim kurulu tarafından pay sahipleri adına gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tümünde adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu olmasını sağlamak için vardır. Şirketin yönetiminde yer alanlar ile pay sahipleri günümüzde çoğu zaman farklı insanlardır ve aralarında da bir çıkar çatılması olabilir. Yöneticiler kendi kazanç ve haklarını artırmak isterken şirkete zarar verebilirler bu durumda pay sahipleri zarara uğrayabilir. Bu zararın önüne geçebilmek için OECD kurumsal yönetim ilkelerini yayınlamış daha sonra Türkiye’de SPK tarafından kabul edilmiştir. Uygula ya da açıkla metodu ile sunulan bu ilkeler şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaya davet etmektedir. Bu ilkeler sayesinde şirketin paydaşlarının hakkı korunup şirket bilgileri şeffaf ve hesap verebilir şekilde açıklanmaktadır. Bu durum şirkete karşı duyulan güveni artırırken tüm paydaşları da aralarında çıkar çatışmaları dahi olsa korumaktadır.

            İç denetim işletmeler için riskleri göz önüne alarak doğru iç kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve güncellenmesini sağlamaktadır. İşletmelerin verimsiz ya da verimli olduğu düşünülen bölümlerinde iş geliştirmesi yaparak daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar. İç denetim sadece yasal prosedürlere uymak için yapılan bir faaliyet olmayıp asıl amacı işletmeye değer katmaktır. İç denetim sürekli olarak işletmenin faaliyetlerini kontrol ederek işletmenin zarar görmesini önlediği gibi ayrıca gelecekte alınacak kararlar için veri toplar ve öneri sunar.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder