3 Haziran 2022 Cuma

Kurumsal Yönetim Derecelendirme

 Kurumsal Yönetim Derecelendirme puanlamaları bir yatırımcı için şirketin kurumsal yönetimi hakkında fikir vermektedir. Doğru bir yatırım tercihi yapılmasında tüm bu dört başlık da önemlidir. Bir şirketin sadece finansal tabloları ile değerlendirmek doğru değildir. Çünkü şirkete yatırım yapacak olan yatırımcının ne kadar korunduğu ve ne kadar bilgilendirildiği de çok önemlidir. Çok para kazanma umudu ile kurumsal bir yönetimi olmayan şirketlere para yatırmak çoğunlukla kötü sonuçlanacaktır. Ülkemizde de son yıllarda çeşitli şirketlere para yatıran insanlar sonunda büyük kayıplar ile karşılaşmışlardır. Kulaktan dolma bilgiler ve manipülatif hareketler ile yatırım kararı almak çok büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Elimizdeki birikimi bir yatırıma dönüştürmek istersek olabildiğince şeffaf, hesap verebilir şirketleri tercih etmemiz riskimizi düşürecektir. Bu bakımdan bu tür derecelendirmeler hangi şirkete yatırım yapılacağı konusunda belirleyici olmaktadır. Yatırımcısına doğru ve yeterli bilgi vermeyen şirketlere yatırım yapmak riskli olacaktır. Ancak yatırımcısını koruyan, hesap verebilir, şeffaf, bilgi paylaşımı yeterli ve doğru şirketler ise yatırımcının hem karar vermesi için daha fazla veri sağlayarak hem de yatırımcısının koruduğunu göstererek tercih sebebi haline gelir.


Pay sahiplerinin bilgi alması kolaylaştırılmalıdır. Genel kurul toplantıları pay sahiplerine haber verilmeli ve genel kurulla ilgili kararlardan haberdar edilmelidirler. Pay sahiplerinin oy hakkını engelleyecek durumlar engellenmelidir. Kar payı dağıtım politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmelidir. Pay sahiplerinin pay devir haklarını engelleyici uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir.

            Şirketler bilgilerini kolay ulaşılabilecek şekilde düzenlemelidir. Özellikle en kolay ulaşılabilen yer olan internet sitelerinde gerekli bilgileri paylaşmalıdırlar. Bu bilgiler kolay anlaşılır ve doğru olmalıdır. Toplanan komiteler, gelecek ile ilgili tahminler de gerçeğe uygun şekilde yazılmalıdır. İnternet sitelerinde yabancı yatırımcılar için İngilizce seçeneği de olmalı. Faaliyet raporları yeterli ve doğru bilgiler içermeli ve düzenli şekilde yayınlanmalıdır.

            Menfaat sahipleri ile ilgili menfaat sahiplerinin haklarını koruyan politikalar geliştirilmelidir. Çalışan haklarının korunması, etik olmayan faaliyetlerin belirlenmesi, çıkar çatışması olduğunda herkesin haklarını koruyacak çözümler üretilmesi gibi konularda çalışmalar yapılabilir. Şirket çalışanları başta olmak üzere tüm menfaat sahibi grupların şirket yönetiminde söz hakkı olmasını destekleyici düzenlemeler yapılabilir. İşe alım, işten çıkarma veya terfilerde kriterler açık ve net olmalı ve fırsat eşitliği çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gözetmeden uygulanmalıdır. Çalışanların ayrımcılığa maruz kalmasını önleyici, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını koruyacak önlemler alınmalıdır. Günümüzde çok önemli bir yer tutan çevreye saygı gösterilmesi konusunda şirket politikaları oluşturarak daha çevreci ve doğayı koruyan bir şirket haline gelinmeli ve bu kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

            Yönetim kurulu kendisinde bulunan yetkileri adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde kullanmalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenip açıklanmalıdır. Yönetim kurulu risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemleri yılda birden daha az olmamak koşulu ile gözden geçirilmelidir. Yönetim kuruluna bağımsız üyeler alınmalıdır. Komiteler kurularak bunların düzgün çalışması sağlanmalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin tek tek elde ettiği maddi ve gayri maddi menfaatler açıklanmalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder