6 Temmuz 2018 Cuma

Uluslararası İnşaat Projelerinde Ülke Seçimi

Bu yazı "Quantitative Analysis for Country Classification in the Construction Industry" adlı "Kang-Wook Lee, Ph.D., ; and Seung H. Han, Ph.D., " yazarlı makalenin özetidir. (DOI: 10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000522. © 2017 American Society of Civil Engineers.)

            Uluslararası inşaat projelerinin performansları ev sahibi ülkenin koşullarına bağlıdır. Ülkelerin sistematik değerlendirmesi için ortaya çıkan bir ilgiye ve ihtiyaca rağmen, mevcut çalışmalar vaka incelemeleri ile sınırlı kalmaktadır. Yurtdışına çıkmak önemli miktarda kaynak gerektirdiğinden, bir şirketin karar verme sürecinde ülke değerlendirme ve seçim süreci önemlidir. Bu makalede inşaat sektöründeki ülkeleri sınıflandırmak için niceliksel bir analiz yapmaktadır. 32 ülke dört farklı faktöre (iş ortamı, pazar fırsatları, proje başarısının olasılığı ve pazar deneyimi) göre sınıflandırmakta ve her ülkenin mevcut durumunu açıklamaktadır.
İnşaat


            Uluslararası inşaat sektöründe, denizaşırı projeler için teklif vermeye ilişkin karar verme problemlerine tipik olarak iki temsili yaklaşım uygulanmıştır: (1) ülke bazlı pazarlama ve (2) proje bazlı pazarlama. Ülke bazlı pazarlama öncelikle açık teklif projeleri hazırlamak için etkili olabilecek ülke değerlendirme ve seçimi sürecine odaklanmaktadır. Bu durumda firmalar periyodik olarak, birden fazla ülkedeki inşaat fırsatları için değişen iklimi yakalamak için harici pazar bilgilerini toplayıp güncelliyorlar. Buna karşılık, proje tabanlı pazarlama, özel finansman inisiyatifi veya kamu-özel ortaklığı projeleri hazırlamak için uygun olabilecek hedef proje seçimine odaklanmaktadır. Bir firmanın ev sahibi ülkedeki iç kaynakları ve yetenekleri (ör., Yerel bilgi, başarı deneyimi, bilgi birikimi, proje sahipleri ile olan ilişki) temel alınarak hazırlanan bu yaklaşım, ön proje bilgileri ile daha fazla ilgilidir.
            Bu çalışma, stratejik karar verme sürecinin başlangıcında piyasa taleplerine ve belirsizliklere cevap vermek için ülke değerlendirme ve seçim sürecine odaklanmaktadır. Genellikle yeni bir ülkeye girmek için büyük ölçekli başlangıç ​​yatırım maliyetleri (ör. Bölgesel / yerel ofis kurma ve kiralama maliyetleri, idari maliyetler) gereklidir. Dahası bunlar firmalar ülkeden çekilirse geri alınamayan batık maliyetlerdir. Bu nedenle, ülke değerlendirmesi ve seçimi süreci, kurumsal karar vermede önemlidir. Bu süreçte, uygulayıcılar ve yöneticiler sıklıkla erişilebilir pazar büyüklüğü, pazar gelişme potansiyeli, yerel rekabetin yoğunluğu, gerekli kurumsal bilgiler ve üst yönetim tarafından daha iyi kararlar alabilmek için geçmiş deneyim ve performans gibi ülkeye özgü bilgileri ölçmeye ve değerlendirmeye çalışmaktadırlar. . Uluslararası kurumsal verilerin, saygın dünya çapındaki kuruluşlardan (ör. Dünya Bankası, IHS Global Insight, International Business Monitor, Oxford Economics, ENR) niceliksel verileri kullanarak analitik bir çerçeve hem uygulayıcılar hem de karar vericiler için değerli bilgiler sağlayabilir. İkincil veriler ise (1) veri toplamanın maliyet ve zaman verimliliği, (2) mevcut verilerin genişliği, (3) verilerin sürekliliği (yani verilerin kolay güncelleme) ve (4) verilerin nesnelliği ve güvenilirliğidir. Bu bağlamda, ikincil veriler tamamlayıcı bilgilerle birlikte doğru bir şekilde kullanılıyorsa, veriler ülke değerlendirme ve seçim süreci boyunca veri temelli stratejik rehberlik sağlayabilir.

            Ülke düzeyinde sınıflandırma, piyasa seçimi sürecine odaklanır ve aday ülkeleri, uluslararası kurumsal verileri kullanarak ülke çekiciliği seviyesine dayalı olarak değerlendirmeye çalışır. Daha sonra proje düzeyinde sınıflandırma, pazar segmentasyonu sürecine odaklanır ve proje düzeyindeki verileri kullanarak belirli bir ülkedeki geçmiş proje performanslarının seviyesine dayalı olarak umut verici veya riskli adaylar bulmaya çalışır.

            32 ülkeyi faktör puanlarına dayalı olarak sınıflandırmak için iki aşamalı bir kümeleme yöntemi kullanmıştır. Ülke çekiciliğine (iş ortamı ve pazar fırsatları) ilişkin genelleştirilmiş piyasa bilgileri sağlayan kümeleme sonuçlarına dayanarak, işletmeler, ülkelerin erken teşhislerini zamanında yapmak için ipuçları bulabilir.
            Uluslararası işletme ve inşaat yönetimi alanlarındaki daha önceki çalışmaları gözden geçirerek, sadece ülkede ve proje düzeyinde inşaat sektörüne özgü değişkenleri tespit edilmedi, aynı zamanda, kapsamlı bilgi kullanarak ülkelerin çok boyutlu faktörlerini teşhis etmek için analitik bir yaklaşım önerildi. Uluslararası kurumsal verileri kullanarak, ilk aşamada (ülke düzeyinde sınıflandırma), millet durumuna bakılmaksızın tüm işletmeler için kabul edilebilir genelleştirilmiş pazar bilgisi (diğer bir deyişle, ülke düzeyindeki inşaat endüstrisi ve ülkeye özgü bilgiler) sağlandı. Ardından, proje düzeyindeki verileri kullanarak, ikinci aşamada (proje düzeyinde sınıflandırma), proje düzeyindeki veri kümelerine dayalı olarak hedef işletme varlıkları için özelleştirilmiş derinlemesine performans bilgileri (belirli bir ülkedeki sözleşme ve kâr performansları) sağlandı. Bu makalede önerilen kurumsal ve proje düzeyindeki verilerin kullanılması, firmaların sadece aday ülkeleri sınıflandırmakla kalmayıp aynı zamanda her ülkenin stratejik konumunu niceliksel ve objektif yollarla teşhis etmesini sağlamaktadır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder