31 Ağustos 2018 Cuma

İnşaat Sektöründe İnovasyon ve Dönüşümcü Liderliğin Örgüt İklimi Üzerindeki Etkisi

Bu yazı "Understanding the Interplay of Organizational Climate and Leadership in Construction Innovation" adlı "Anita M. M. Liu and Isabelle Y. S. Chan" yazarlı makalenin özetlenmiş halidir. (DOI: 10.1061/ (ASCE) ME.1943- 5479.0000521. © 2017 American Society of Civil Engineers.) 
            Yenilik ve dönüştürücü liderlik bir organizasyon için önemli değerler yaratabilmektedir. Bu çalışma inovasyon ikliminin ve aktarım ikliminin inşaat sektöründeki liderlik ve yenilik arasındaki ilişkiler üzerindeki rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Ankete katılan 500 kişiden (müşteri geliştiricileri, inşaat danışmanları ve Çin'deki müteahhitler) 158 dönüş ile bir anket yapıldı.
            Bir bireyin ihtiyaçları temsil ettiği ve dönüştürdüğü süreçte, değer verici kişinin, değer verilen nesne ile kişiyi ve nesneyi çevreleyen çevre arasındaki bağımlılıklardan etkilenen duyarlı bir değer yargılama sürecine girer. Buna ek olarak, değerin bilişsel rasyonel analizi, eylemlerin seçimini ve öznel değer ile gerçek ortam arasındaki tutarsızlığın uzlaşmasını belirler. Böyle bir karar verme süreci, çevrenin ve nesnenin etkisine maruz kalmış olan bireyin deneyimine ve / veya arzularına dayanmaktadır. Dolayısıyla lider ve örgüt arasında ayrılmaz bir bütün vardır. Çünkü yenilikçi bir liderlik anlayışına sahip olmayan liderlerin örgütleri dönüştürmesi beklenemez.

            Bu araştırmanın anketleri, Çin'deki müşteri geliştiricileri, inşaat danışmanları ve müteahhitlerden oluşan farklı kuruluşlardan 500 kişiye dağıtıldı. Veriler, ankete katılan 158 kişiden (% 31.6 yanıtlama oranı) e-postayla, web tabanlı bir anket sistemi, faks geri dönüşü ve yüz yüze görüşme yoluyla geri gönderildi. Ankete katılanların% 73.4'ü kuruluşlarında 5 yıldan fazla tecrübe sahibiydi.


            Analizler LISREL 8.7 yazılımı kullanılarak gerçekleştirildi. Dönüştürücü liderlik özellikleri üzerine bulgular edinildi. Sonuçlar, liderlik faktörlerinin hepsinin, karizma, entelektüel teşvik ile olumlu yönde korelasyonu olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları, hem dönüşümsel hem de işlemsel liderliğin takipçilerin inovasyonunu artırmada etkili olabileceğini göstermektedir. İklim değerlendirme programları sayesinde liderler, inovasyon iklimi düzeyini ve takipçiler arasında transfer iklimini öğrenirler ve bu da belirli çeşit dönüşüm veya işlem liderliğinin benimsenmesi ve belirli iklimlerin uyarıldığı zaman daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Genellikle, entelektüel teşvik, bireyselleştirilmiş düşünce ve yenilik üzerindeki koşullu ödül liderliğinin daha olumlu bir etkisinin sağlanması için yenilik ve performans öz-etkinliği için bir iklim ortamı yaratmak en faydalı görünüyor. Dinamik bir organizasyon ortamında stratejik olarak farklı liderlik ve yönetim iklimlerini benimsemek mantıklıdır. Bu araştırmanın sonuçları, inşaat sektöründe liderlik, yenilik iklimi, transfer iklimini öğrenme ve inovasyon arasındaki ilişkileri incelemek için bir temel oluşturmaktadır. Bununla birlikte, niceliksel yöntemler değişkenlerin kesin ölçümünü denemekle birlikte nitel yöntemler, olayların nasıl ve neden olmasını amaçlamaktadır. Kantitatif analiz sonuçları, yöneticiler arası liderlik ve yenilikçilik arasındaki ilişkilerin farklılıklarına neyin katkıda bulunduğu ve niçin neden katkıda bulunduğu konusunda fikir sağlamıyor. Yenilik, öğrenme ve zamanla ortaya çıkan performans deneyimi yoluyla değişim yaratma sürecidir. Liderlik-inovasyon ilişkileri ve inovasyon ikliminin ve aktarım ikliminin öğrenme etkilerinin hafifletici etkilerinin derinlemesine anlaşılmasını sağlamak için, nitelikli, uzunlamasına araştırma yöntemlerinin, bu alanda kullanılan inovasyon yapılarını derinlemesine anlamak için daha ileri araştırmalarda benimsenmesi önerilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder